Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Rèn luyện thao tác phân tích - tổng hợp, khái quát hoá trong dạy học giải toán ở tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích, Lê Ngọc Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 130 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN1859-0810
Tóm tắt nội dung

Dạy học Toán ở tiểu học không chỉ giúp học sinh có những kiến thức cơ bản ban đầu về toán học và hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, … mà còn góp phần bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí cho người học. Bài báo trình bày các bước rèn luyện thao tác phân tích – tổng hợp, thao tác khái quát hóa cho học sinh tiểu học trong hoạt động giải toán.