Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng câu hỏi trong dạy học giải toán có lời văn nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh các lớp cuối cấp tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 141 Số 11 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Giải toán có lời văn là mạch nội dung xuyên suốt chương trình môn Toán cấp tiểu học. Thông qua mạch nội dung Giải toán có lời văn học sinh được làm quen và giải quyết các tình huống trong thực tiễn cuộc sống. Do đó, để giúp học sinh tự tìm tòi, khám phá, tìm ra cách giải quyết bài toán thì kĩ năng đặt câu hỏi trong dạy học rất quan trọng, đặc biệt việc sử dụng câu hỏi giúp học sinh nhận diện dạng toán, lập kế hoạch giải hoặc khai thác và tìm ra nhiều cách giải cho bài toán. Xuất phát từ những yêu cầu trên, bài báo đề cập đến việc sử dụng câu hỏi trong dạy học giải toán có lời văn ở các lớp cuối cấp tiểu học một cách hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh.