Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: epoxy

Nghiên cứu chế tạo màng phủ composit từ nhựa epoxy và sét Bình Thuận

  • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học
  • Năm xuất bản:

Nghiên cứu chế tạo màng phủ nanocomposite từ nhựa epoxy và sét biến tính

  • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>