Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: "du lịch"

Đánh giá sự phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

  • Tác giả : Phạm Thị Hồng Nhung, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh,

  • Tác giả : Phạm Thị Hồng Nhung, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>