Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh,
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Phạm Thị Hồng Nhung, Dương Kim Giao
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 59 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Cô Tô là huyện đảo tiền tiêu- biên giới của Tổ quốc, nơi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, trong đó có du lịch. Tiềm năng phát triển du lịch qua đánh giá được 101 điểm (bằng

76,5% số điểm tối đa), xếp vào mức khá thuận lợi. Phát triển du lịch có thể coi là giải pháp cơ bản thúc đẩy sự phát triển KT-XH huyện đảo. 

Tải file Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, tại đây