Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá sự phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Phạm Thị Hồng Nhung, Hoàng Bắc
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Huyện đảo Vân Đồn nằm ở vị trí phía Đông Bắc Tổ quốc, có vị trí quan trọng về kinh tế và an ninh quốc phòng. Với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ trong vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn có tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn phong phú nên rất thuận lợi để phát triển thành một trung tâm du lịch.

            Mặc dù mới phát triển trong chục năm gần đây, du lịch huyện đảo đã có những bước tiến rất nhanh, doanh thu của ngành tăng mạnh. Qua nghiên cứu, đánh giá có thể thấy du lịch Vân Đồn đã và đang  phát triển theo hướng bền vững trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Mặc dù vậy, du lịch Vân Đồn trong quá trình phát triển cũng bộc lộ một số nguy cơ tiềm ẩn của sự không bền vững. 

Tải file Đánh giá sự phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tại đây