Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Minh Tân

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Tân
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phan Đình Phùng, TPTN

Điện thoại: NR Mobile

Email: tannm@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1981  Nơi bảo vệ:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Ngành:  Chuyên ngành:Lý-Sinh

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Giám đốc TT CNTT
11. Cơ quan công tác: Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc CN Vật lý 1978
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lý-Sinh 1981

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
CN Anh Văn

15. Chuyên môn chính:

  • Sinh học
  • Tin học
  • Vật Lý

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Giáo trình Vật lý -Lý sinh Tác giả Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2010
Sách giáo trình Giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản Tác giả Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên 2008
Sách giáo trình Giáo trình Tin học căn bản Tác giả Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên 2005

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tài liệu điện tử dạy học, một mô hình phần mềm dạy học tích hợp Tạp chí Giáo dục 280 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu thiết kế hệ thống kết nối máy siêu âm với máy tính, xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý bệnh nhân và in kết quả trên máy in A4 thông thường Tạp chí Y học Thực hành 531 323
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu thiết kế và chế tạo giường đa năng phục vụ bệnh nhân thiểu năng vận động tại gia đình và các cơ sở y tế Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên 57 2009

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

Tên sản phẩm Thời gian, hình thức, quy mô,địa chỉ áp dụng Hiệu quả
Giường đa năng phục vụ việc chăm sóc bệnh nhân thiểu năng vận động tại gia đình và các cơ sở y tế Triển lãm sáng tạo tuổi trẻ toàn quốc, và tham dự hội chợ Techmart năm 2007 tại Thái Nguyên
Thiết bị kéo nắn bơm khí điều trị thoái hoá đốt sống cổ 2007

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giường đa năng phục vụ việc chăm sóc bệnh nhân thiểu năng vận động tại gia đình và các cơ sở y tế 2007 Xuất sắc Chủ trì
Xây dựng kho dữ liệu điện tử chuyên ngành Lý sinh y học trường ĐHYD – ĐHTN 2008 Tốt Chủ trì
Xây dựng và số hóa 05 bài thực hành mô phỏng về kỹ thuật Lý sinh y học hỗ trợ đào tạo tín chỉ 2009 Xuất sắc Chủ trì
Thiết kế hệ thống kết nối máy siêu âm và máy tính, xây dựng phần mềm sử lý kết quả và in bằng máy in laser thông thường 2005 Khá Chủ trì
Nghiên cứu tâm sinh lý và hocmon sinh dục nữ ở những người đã đình sản sau 5 năm tại Thái Nguyên. 2001-2005 Xuất sắc Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố