Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Ngôn ngữ

PHÁT NGÔN HỎI TRONG TRUYỆN KIỀU VỚI VIỆC BIỂU THỊ CÁC HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ GIÁN TIẾP

 • Tác giả : Dương T Thúy Vinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học trong học tập môn Toán

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Đôi nét về ngôn ngữ Toán học

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Phát triển từ vựng toán học cho học sinh Tiểu học

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Ảnh hưởng của yếu tố giới tính đến mức độ tập trung từ ngữ và việc sử dụng các phương thức cấu tạo từ (xét trên đối tượng sinh viên)

 • Tác giả : Nguyễn Thị Trà My, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ĐHTN/Tạp chí Khoa học & Công nghệ
 • Năm xuất bản:

Ảnh hưởng của yếu tố giới tính đến việc sử dụng một số kiểu câu (xét trên đối tượng sinh viên)

 • Tác giả : Nguyễn Thị Trà My, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ĐHQG HN/ Kỷ yếu hội thảo Quốc tế "Đào tạo và nghiên cứu NNH ở VN: Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>