Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học trong học tập môn Toán
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 302 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 21896 0866 7476
Tóm tắt nội dung

Ngôn ngữ toán học có vai trò quan trọng trong học tập Toán. Ngôn ngữ toán học có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của học sinh. Do đó để nâng cao chất lượng học tập của học sinh thì các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục phải xuất phát từ thực tiễn. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học trong học tập môn Toán với mong muốn góp phần làm cơ sở thực tiễn cho việc tìm kiếm, đề xuất biện pháp.

Tải file Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học trong học tập môn Toán tại đây