Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển từ vựng toán học cho học sinh Tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 8 Số 4 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Toán học có thể được coi là một ngôn ngữ. Từ vựng toán học được xác định là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong học tập toán của học sinh. Học sinh gặp không ít những khó khăn về vấn đề từ vựng trong quá trình lĩnh hội tri thức toán. Do đó việc phát triển từ vựng toán học cho học sinh là cần thiết và phải tiến hành ngay từ bậc học Tiểu học. Trên cơ sở nghiên cứu những khó khăn về vấn đề từ vựng trong học tập toán, chúng tôi đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên Tiểu học phát triển vốn từ vựng toán học cho học sinh.

Tải file Phát triển từ vựng toán học cho học sinh Tiểu học tại đây