Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đôi nét về ngôn ngữ Toán học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 297 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 21896 0866 7476
Tóm tắt nội dung

Ngôn ngữ toán học có vai trò quan trọng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu toán học. Do đó việc nắm vững lí luận về ngôn ngữ toán học là cần thiết. Bài viết này trình bày những vấn đề cơ bản của ngôn ngữ toán học với mong muốn làm cơ sở lí luận trong quá trình nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy và học môn Toán ở Tiểu học

Tải file Đôi nét về ngôn ngữ Toán học tại đây