Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Lê Xuân Hưng

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CƠ CẤU CẤP HẠT MÀI KIỂU BĂNG TẢI SỬ DỤNG TRONG GIA CÔNG TIA NƯỚC ÁP SUẤT CAO TRỘN HẠT MÀI

 • Tác giả : Lê Xuân Hưng,  Trần Quốc Hùng,  Vũ Hồng Khiêm,  Vũ Ngọc Pi, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 3
 • Năm xuất bản:

A new electromechanical vibro-impact mechanism

 • Tác giả : Lê Xuân Hưng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2nd International Conference on “Recent Advances in Nonlinear Mechanics” RANM 2009, Kualar Lumpur, Malaysia page 82-83
 • Năm xuất bản:

Optimal calculation of partial transmission ratios of four-step helical gearboxes with second and fourth-step double gears-sets for minimal mass gear

 • Tác giả : Lê Xuân Hưng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 2009 international symposium on mechanical engineering (ISME2009), Page 1 - 5, Viet Nam national University - Ho Chi Minh City, Oct 21-23, 2009
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sàng rung kiểu cơ khí

 • Tác giả : Lê Xuân Hưng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 1+2 năm 2012, Trang 24-26
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu tái chế, bù tái chế hạt mài Supreme Garnet trong gia công tia nước có hạt mài

 • Tác giả : Lê Xuân Hưng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 9 năm 2011, Trang 31-37
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu cải tiến máy khoan bàn nhằm mở rộng khả năng gia công của máy

 • Tác giả : Lê Xuân Hưng,  Vũ Ngọc Pi, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên. Tập 74, số 12, Trang 34-37
 • Năm xuất bản:

Một mô hình mới của cơ cấu rung va đập RLC

 • Tác giả : Lê Xuân Hưng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, trang 88-91
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>