Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu tái chế, bù tái chế hạt mài Supreme Garnet trong gia công tia nước có hạt mài
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Vũ Ngọc Pi, Lê Xuân Hưng, Vũ Hồng Khiêm Trần Quốc Hùng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 9 năm 2011, Trang 31-37 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo này giới thiệu về nghiên cứu tái chế, bù tái chế hạt mài Supreme ganet - là hạt mài được sử dụng phổ biến nhất trong gia công tia nước có hạt mài và công nghệ làm sạch tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, khả năng tái chế của hạt mài nêu trên với cỡ hạt #80 đã được điều tra. Thêm vào đó, khả năng cắt và chất lượng cắt của hạt mài tái chế và bù tái chế đã được so sánh với hạt mài mới bằng phương pháp thực nghiệm. Kết quả cho thấy, khả năng cắt và chất lượng cắt của hạt mài tái chế và bù tái chế đều cao hơn hạt mới. Hơn thế nữa, cỡ hạt tối ưu cho khả năng cắt cao nhất của hạt mài tái chế và bù tái chế đã được xác định. Kết quả của nghiên cứu này mở ra hướng sử dụng hạt mài Supreme Garnet một cách hiệu quả và góp phần bảo vệ môi trường. 

Tải file Nghiên cứu tái chế, bù tái chế hạt mài Supreme Garnet trong gia công tia nước có hạt mài tại đây