Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một mô hình mới của cơ cấu rung va đập RLC
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Hào, Lê Xuân Hưng, La Ngọc Tuấn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, trang 88-91 Số 74 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Rung động tích hợp va đập mang lại nhiều lợi ích cho các máy xây dựng có chức năng đào và nén đất. Để tích hợp được rung động vào máy đào đường ồng ngầm (moling machines), cần có các cơ cấu rung có kích thước theo phương hướng tâm nhỏ gọn. Một cơ cấu như vậy đã được tác giả giới thiệu năm 2007, hoạt động dựa trên nguyên lý dao động của lõi sắt của ống dây trong mạch cộng hưởng RLC. Đề xuất đó đã nhận được sự quan tâm lớn của  các nhà nghiên cứu động lực học phi tuyến ứng dụng. Tuy nhiên, nó chưa có tính ứng dụng cao do công suất còn quá nhỏ. Bài báo này giới thiệu một mô hình cơ cấu rung-va đập mới, cũng dựa trên mạch cộng hưởng RLC nhưng đi theo hướng khai thác rung động của chính ống dây. Cơ cấu mới này có khả năng cải thiện tốc độ dịch chuyển của máy đến 6 lần

Tải file Một mô hình mới của cơ cấu rung va đập RLC tại đây