Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CƠ CẤU CẤP HẠT MÀI KIỂU BĂNG TẢI SỬ DỤNG TRONG GIA CÔNG TIA NƯỚC ÁP SUẤT CAO TRỘN HẠT MÀI
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Lê Xuân Hưng, Vũ Hồng Khiêm, Vũ Ngọc Pi, Trần Quốc Hùng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 3 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo này giới thiệu một nghiên cứu về thiết kế, chế tạo cơ cấu cấp hạt mài kiểu băng tải cho máy gia công bằng tia nước áp suất cao trộn hạt mài. Nguyên lý hoạt động của cơ cấu này là sử dụng cơ cấu băng tải có điều chỉnh tốc độ để cung cấp và điều chỉnh lưu lượng hạt mài cho đầu cắt tia nước. Kết quả của nghiên cứu này là đã thiết kế, chế tạo thành công cơ cấu cấp hạt mài có điều chỉnh lưu lượng để phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất.

Tải file THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CƠ CẤU CẤP HẠT MÀI KIỂU BĂNG TẢI SỬ DỤNG TRONG GIA CÔNG TIA NƯỚC ÁP SUẤT CAO TRỘN HẠT MÀI tại đây