Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu cải tiến máy khoan bàn nhằm mở rộng khả năng gia công của máy
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Lê Xuân Hưng, Vũ Ngọc Pi,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên. Tập 74, số 12, Trang 34-37 Số 74 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo giới thiệu về một phương án cải tiến máy khoan bàn để mở rộng khả năng gia công của máy. Bằng cách tăng tầm với của trục chính, máy sau cải tiến có thể gia công được các chi tiết có kích thước lớn vượt quá khả năng cho phép trước kia.Các kết cấu để mở rộng khả năng gia công máy đã được trình bày trong bài báo. Đồng thời các kết cấu thêm vào đều được tính toán đảm bảo điều kiện bền trong trường hợp cắt nặng nề nhất. Sau khi tính toán thiết kế, nghiên cứu này đã được áp dụng để cải tiến máy khoan bàn của Doanh nghiệp tư nhân cơ khí chính xác Thái Hà. Tầm với của máy cải tạo đã kéo dài từ 145 mm lên 400 mm. Phương án cải tiến này rất hiệu quả giúp cơ sở có thể gia công được các sàng cỡ lớn mà không cần đầu tư máy khoan cần.

Tải file Nghiên cứu cải tiến máy khoan bàn nhằm mở rộng khả năng gia công của máy tại đây