Tìm kiếm theo cụm từ
Vũ Thị Lan

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Vũ Thị Lan
2. Năm sinh: 1978 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Văn Giang, Khoái Châu, Hưng Yên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Lương sơn, TPTN

Điện thoại: NR 0280 3700342 Mobile 091 450 4250

Email: lanvt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2005  Nơi bảo vệ:Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN
  • Ngành: Sinh học Chuyên ngành:Sinh lí thực vật

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành: Sinh học  Chuyên ngành: Sinh lí thực vật

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Giảng viên, Chủ tịch côngđoàn bộ phận
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QGHN Sinh lí thực vật 2001
Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QGHN Sinh lí thực vật 2005

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Tiếng Anh Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CB ĐHTN ĐHTN 6 tháng

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Sinh học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
8/2001- 7/2003 Nghiên cứu viên Trung tâm Sinh học thực nghiệm Thanh Xuân, Hà Hội
8/2003 đến nay Giảng viên Khoa Khoa học sự sống Xã Quyết Thắng, Tp.Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nuôi cấy mô sẹo cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) 4 Tạp chí công nghệ sinh học 3 3 353- 362 2005
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và giá thể đến sinh trưởng của cây lan Dendrobium hybrid in vitro 3 Tạp chí KH&CN- ĐHTN 2 3 105- 109 2007
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Nghiên cứu sự phân bố của xạ khuẩn sinh kháng sinh phân lập ở đất Thái Nguyên 5 Kỷ yếu hội nghị toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều tiết sinh trưởng và casein đến sinh khối mô sẹo cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) 3 Tạp chí công nghệ sinh học 6 1 trang 97-106. 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nuôi cấy mô sẹo để tái sinh cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) 3 Tạp chí KH&CN- ĐHTN 53 5 96-101 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nhân giống dứa Cayen (Ananas comous L.) bằng phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng 2 Tạp chí KH&CN- ĐHTN 67 5 117-122 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều hòa sinh trưởng và nước dừa đến sinh khối mô sẹo cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) 3 Tạp chí KH&CN- ĐHTN 2 6 65-69. 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tạo mô sẹo và phát sinh cơ quan từ lá và căn hành cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) 2 Tạp chí KH&CN- ĐHTN 92 4 91- 96. 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nhân giống cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) bằng phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng 3 Tạp chí KH&CN- ĐH Hùng Vương, Phú Thọ 23 2 18-22 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu chuyển gen vào một số giống khoai lang Việt Nam (Ipomea batatas L.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Nghiên cứu chuyển gen vào một số giống khoai lang Việt Nam (Ipomea batatas L.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 96 8 119-124 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu tái sinh cây khoai lang giống KB1 thông qua phát sinh phôi soma từ mô sẹo 4 Tạp chí KH &CN, Viện KH&CN Việt Nam 50 3C 420-427 2012
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chuyển gen gus vào khoai lang thông qua Agrobacterium tumefaciens 6 Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH toàn quốc 888-892 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Sự tái sinh đa chồi trực tiếp từ các nguồn nguyên liệu khác nhau của giống khoai lang KB1 5 Tạp chí KH&CN- ĐHTN 111 11 69- 74 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hiệu quả của ABA và GA3 lên quá trình tạo đa chồi từ mô sẹo ở khoai lang Ipomoea batatas (L.) Lam 6 Tạp chí Công nghệ Sinh học 11 4 727-734 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu biện pháp sản xuất chè an toàn 2001/2003 ĐT cấp Bộ KH và CN Đã NT/ Tốt Tham gia
Sự phân bố của xạ khuẩn sinh kháng sinh phân lập từ đất Thái Nguyên, 2006/2008 ĐT NCCB cấp Bộ Đã NT/ Tốt Tham gia
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc gen syntenin thuộc hệ miễn dịch tôm sú (Penaeus monodon) liên quan đến bệnh đốm trắng 2008/2010 ĐT cấp Bộ GD&DT Đã NT/ Tốt Tham gia
Nghiên cứu một số điều kiện nuôi cấy để thu nhận sinh khối từ cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L 2006/2007 ĐT cấp cơ sở Đã NT/ Tốt Chủ trì
Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Sinh học chức năng thực vật 2008/2009 ĐT cấp cơ sở Đã NT/ Tốt Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố