Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số giải pháp thiết kế biệt thự xanh tại thành phố Thái Nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Kiến trúc
Tác giả Nguyễn Tiến Đức,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 113 Số 13 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Biến đổi khí hậu toàn cầu là mối quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới. Để giảm nhẹ sự biến đổi khí hậu cần phải có một cách tiếp cận và phương pháp xây dựng mới. Trong đó xu hướng kiến trúc xanh là giải pháp thích hợp nhất hiện nay. Bài báo trình bầy khái niệm kiến trúc xanh,  các cơ sở để thiết kế biệt thự xanh tại thành phố Thái Nguyên từ đó đưa ra các giải pháp thiết kế biệt thự xanh cho thành phố Thái Nguyên.