Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Văn Bình

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Bình
2. Năm sinh: 1966 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Thị trấn Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 10, Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 01684298666

Email: binhnv@tnu.edu.vn/binh.nguyenvan5@gmail.com Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 1997  Nơi bảo vệ: Viện KHKT-NN Việt Nam
  • Ngành: Chăn nuôi - Thú Y  Chuyên ngành: Chăn nuôi động vật Nông nghiệp

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2006 Nơi phong: Đại học Thái Nguyên

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 1997 Nơi phong: Viện KHKT-NN Việt Nam

9. Chức danh nghiên cứu: Phó giáo sư 10. Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo-KH&QHQT
11. Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng KTKT

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Chăn nuôi - Thú y 1988
Tiến sĩ Viện KHKT-Nông nghiệp Việt Nam Chăn nuôi động vật Nông nghiệp 1997

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Chứng chỉ Thực tập sinh Trung tâm Chăn nuôi quốc tế ITCPH- Philippines 8 tháng
Chứng chỉ Thực tập sinh Trung tâm Chăn nuôi quốc tế - Hà Lan 1 năm
Chứng nhận Nghiên cứu sau tiến sĩ Đại học Laval - Canađa 1 năm
Chứng nhận Nghiên cứu sau tiến sĩ Đại học Sungkyunkwan - Hàn Quốc 1 năm

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x
Tiếng Nga x
Tiến Pháp x

15. Chuyên môn chính:

  • Chăn nuôi thú y - Thủy sản

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1988 - 2005 Giảng viên Khoa Chăn nuôi-Thú y, Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên Quyết Thắng-Tp.Thái Nguyên-tỉnh Thái Nguyên
1992 - 1997 Nghiên cứu sinh Khóa 11 Viện KHKT-NN Việt Nam Hà Nội
1998 - 2000 Phó Bộ môn Chăn nuôi Đại gia súc Khoa CNTY - Trường ĐHNL Thái Nguyên Quyết Thắng-Tp. Thái Nguyên-tỉnh Thái Nguyên
2000 - 2005 Giảng viên, chuyên viên Hợp tác quốc tế Phòng Đào tạo-KH&HTQT, Trường ĐHNL Thái Nguyên Quyết Thắng-Tp. Thái Nguyên-tỉnh Thái Nguyên
2005 - 2007 Giảng viên chính, Phó phòng Đào tạo-KH&QHQT, Đảng ủy viên, Ủy viên BCH Công đoàn trường Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN Thịnh Đán-Tp. Thái Nguyên-tỉnh Thái Nguyên
2007 - 2010 Trưởng phòng Thanh tra-KT&ĐBCL, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Ủy viên BCH Công đoàn trường Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN Thịnh Đán-Tp. Thái Nguyên-tỉnh Thái Nguyên
2010 - đến nay Trưởng phòng Đào tạo-QLKH&HTQT, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN Thịnh Đán-Tp. Thái Nguyên-tỉnh Thái Nguyên
2016-2019 Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tổ 15 - Phường Thịnh Đán - Tp. Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Chăn nuôi Dê Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2005
Sách giáo trình Chăn nuôi Trâu bò Tác giả NXB Nông nghiệp 2007
Sách giáo trình Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2012
Sách giáo trình Chăn nuôi Động vật ăn cỏ Tác giả NXB Đại học Thái Nguyên 2013

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc bơm truyền các dạng acid Linoleic liên hợp (CLA) đến năng suất và thành phần sữa bò 2 Tạp chí KHKT-NN, Trường ĐHNN-I II 05 345 2004
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung đậu tương với các phương pháp chế biến khác nhau đến năng suất và hàm lượng các axit béo trong sữa của bò Holstein Frisean 1 Tạp chí NN&PTNT 04 510 2004
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của việc bổ sung acid Linoleic liên hợp tới tỉ lệ và thành phần mỡ sữa ở bò sữa. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 05 16 2004
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của giai đoạn sinh trưởng và lượng bón phân đạm, lân tới hàm lượng axit béo trong cỏ Timothy. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 11 19 2004
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của việc bổ sung lipit có nguồn gốc thực vật vào khẩu phần của bò sữa tới hàm lượng acid Linoleic liên hợp (CLA) trong sữa. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 12 16 2004
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tỉ lệ và cường độ nhiễm giun đũa theo lứa tuổi và tính biệt của bê hướng sữa tại Trại chăn nuôi bò sữa Đồng Thắm - Yên Sơn - Tuyên Quang 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 04 13 2005
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài In vitro Biohydrogenation of Linolenic and Linoleic acids by Microorganisms of Rumen Fluid. 3 Journal of Animal Sciences and Technology - Korean Society of Animal Sciences and Technology. 47 06 985 2005
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Bệnh xoắn khuẩn ở trâu bò tại một số quận huyện thuộc địa bàn Hà Nội. 3 Tạp chí NN&PTNT 3+4 80 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Effect of Dietary Soybeans Extruded at Different Temperatures on Dairy Cow Milk Composition. 4 Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 19 04 541 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Conjugated Linoleic Acids Alter MIlk Fatty Acid Composition and Inhibit Milk Fat Secretion in Dairy Cows. 3 Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 19 06 799 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Effect of Some Factors on the Concentration of Linolenic Acid of Forages. 3 Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 19 07 1148 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Khả năng cảm nhiễm Leptospirosis theo tính biệt và tuổi của trâu bò ở một số quận huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của sức sản xuất sữa, mùa vụ, lứa đẻ, giai đoạn cho sữa tới hàm lượng Nitơ Urê (MUN) trong sữa và thành phần của sữa bò Holstein. 1 Tạp chí NN&PTNT 08 104 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Dê núi nuôi tại một số xã ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 11 28 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Điều tra tình hình phát triển của đàn Dê núi tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 07 19 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đặc điểm sinh sản, sinh trưởng của giống Ngan trâu nuôi tại một số địa phương ở tỉnh Hà Giang và Yên Bái. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 01 11 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Khả năng sinh sản của dê núi nuôi tại huyện vị xuyên, tỉnh Hà Giang. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 09 09 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu chế biến và sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược bổ sung vào thức ăn cho lợn thịt nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 11 11 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược bổ sung vào thức ăn cho lợn nái sinh sản nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 1 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 12 12 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán và xác định tỷ lệ mắc bệnh toan huyết ở bò sữa tại một số cơ sở chăn nuôi bò sữa ở miền Bắc. 2 Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 06 17 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược bổ sung vào thức ăn cho lợn thịt. 1 Tạp chí KH&CN - Đại học Thái Nguyên 13 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu bệnh kiềm huyết và ceton huyết ở bò sữa nuôi tại một số địa phương của miền Bắc Việt Nam 1 Tạp chí KH&CN - Đại học Thái Nguyên 13 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu phác đồ điều trị bệnh ceton huyết ở bò sữa. 1 Tạp chí KH&CN - Đại học Thái Nguyên 13 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi tới sức sống và khả năng sinh trưởng của Gà Sao dòng Trung nuôi trong nông hộ. 1 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 177 12 72 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Sức sản xuất thị của Gà Sao thương phẩm dòng trung nuôi tong nông hộ theo hai phương thức chăn nuôi khác nhau 2 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 2/2014 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh sản và sản xuất trứng của Gà Sao dòng trung nuôi trong nông hộ 2 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 14/2014 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của 3 tổ hợp đực lai cuối cùng (PiétrainxDuroc, Piétrainx Landrace, DurocxLandrace) tại Thái Nguyên 2 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 2-2015 21-28 2015
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phẩm chất tinh dịch và hiệu quả phối giống của 3 tổ hợp đực lai cuối cùng (PiétrainxDuroc, Piétrainx Landrace, DurocxLandrace) tại Thái Nguyên 2 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 2/1015 2015
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tình hình nhiễm Capillatia Spp ở gà thả vườn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 4 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 212 92-96 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của đực lai cuối cùng đến năng suất thân thịt của lợn thương phẩm nuôi ở vùng núi phía Bắc. 4 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi quốc gia 73 22-29 2017
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đánh giá khả năng sản xuất và hiệu quả chăn nuôi lợn thương phẩm của đực lai cuối cùng ở Thái Nguyên và Phú Thọ 4 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi quốc gia 80 13-19 2017
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tình hình nhiễm ve chó tại một số xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên 4 Tạp chí KHKT Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam 216 88-92 2017

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

Tên sản phẩm Thời gian, hình thức, quy mô,địa chỉ áp dụng Hiệu quả
Hai tổ hợp lợn đực lai lai cuối cùng (DxPD và DP) Năm 2016 - 2017; Số lượng: Mỗi Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ có: 45 con DxPD và 126 con DP; Lợn đực giống được nuôi giữ và nhân giống tại 2 Trung tâm để cung cấp con giống và khai thác tinh cho các địa phương, các trang trại để cho phối với lợn nái lai, sản xuất lợn thương phẩm. Đã nâng cao được năng suất và chất lượng của đàn lợn thương phẩm trong khu vực. Có thể được phổ triển sang các khu vực và vùng khác của đất nước nhằm đáp ứng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Quy trình kỹ thuật nuôi lợn đực giống lai cuối cùng. Năm 2017 - 2018, sử dụng cho các trung tâm, trang trại, cơ sở...ở các địa phương nuôi lợn đực giống lai cuối cùng. Đảm bảo và nâng cao được sức sản xuất tinh và chất lượng tinh dịch của lợn đực giống lai cuối cùng; Hiệu quả phối giống cao.

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu tình hình phát triển của đàn bò Lai sind tại tỉnh Thái Nguyên - Cấp Bộ 2001 - 2002 Bộ GD&ĐT NT loại tốt Tham gia
Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu vật nuôi - cây trồng của tỉnh Thái Nguyên - Cấp Bộ 2001 - 2002 Bộ GD&ĐT NT loại tốt Tham gia
Điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng và đề xuất các giải pháp bảo tồn các giống gia cầm địa phương tai hai tỉnh Hà Giang và Hoà Bình - Cấp Bộ 2004 - 2005 Bộ GD&ĐT NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu năng suất sinh sản của giống bò Redsind nhập nội nuôi tại Nông trường Việt Nam – Mông Cổ 1995 Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu phẩm chất tinh dịch của bò đực giống Redsindhi nuôi tai TT truyền giống Môncađa 1996 Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu nuôi thỏ New Zealand White bằng phương pháp thả vườn - Cấp trường 1998 Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu khả năng sinh sản và sinh trưởng của Dê núi nuôi tại một số xã của huyện Vị Xuyên – Hà Giang - Cấp trường 2006 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu sử dụng phần mềm xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn học Chăn nuôi Trâu bò - Cấp trường 2007 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến sức sản xuất của gà Sao dòng trung nuôi trong nôn hộ - Cấp trường 2013 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu xây dựng tham số di truyền và chỉ số chọn lọc đối với giống bò Redsindhi - Cấp Nhà nước 1992 - 1997 Bộ KH&CN NT loại tốt Tham gia
Nghiên cứu nuôi thỏ New Zealand White bằng phương pháp thả vườn - Cấp trường 1998 Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu khả năng sinh sản và sinh trưởng của Dê núi nuôi tại một số xã của huyện Vị Xuyên – Hà Giang - Cấp trường 2006 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu sử dụng phần mềm xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn học Chăn nuôi Trâu bò - Cấp trường 2007 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến sức sản xuất của gà Sao dòng trung nuôi trong nôn hộ - Cấp trường 2013 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu xây dựng tham số di truyền và chỉ số chọn lọc đối với giống bò Redsindhi - Cấp Nhà nước 1992 - 1997 Bộ KH&CN NT loại tốt Tham gia
Nghiên cứu nuôi thỏ New Zealand White bằng phương pháp thả vườn - Cấp trường 1998 Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu khả năng sinh sản và sinh trưởng của Dê núi nuôi tại một số xã của huyện Vị Xuyên – Hà Giang - Cấp trường 2006 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu sử dụng phần mềm xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn học Chăn nuôi Trâu bò - Cấp trường 2007 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến sức sản xuất của gà Sao dòng trung nuôi trong nôn hộ - Cấp trường 2013 Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, ĐHTN NT loại tốt Chủ trì
Nghiên cứu xây dựng tham số di truyền và chỉ số chọn lọc đối với giống bò Redsindhi - Cấp Nhà nước 1992 - 1997 Bộ KH&CN NT loại tốt Tham gia
Xây dựng mô hình nuôi lợn đặc sản giống địa phương, tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá - Cấp tỉnh 2008 - 2011 Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên NT loại tốt Chủ trì
Chọn tạo và đánh giá sức sản xuất của tổ hợp đực lai cuối cùng giữa 3 giống Duroc, Piétrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm ở vùng Trung du phía Bắc - Cấp Đại học 2017 - 2018 Đại học Thái Nguyên Chuẩn bị nghiệm thu Chủ trì
Chọn tạo và đánh giá sức sản xuất của tổ hợp đực lai cuối cùng giữa 3 giống Duroc, Piétrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm ở vùng Trung du phía Bắc - Cấp Đại học 2017 - 2018 Đại học Thái Nguyên Chuẩn bị nghiệm thu Chủ trì
Chọn tạo và đánh giá sức sản xuất của tổ hợp đực lai cuối cùng giữa 3 giống Duroc, Piétrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm ở vùng Trung du phía Bắc - Cấp Đại học 2017 - 2018 Đại học Thái Nguyên Chuẩn bị nghiệm thu Chủ trì
Chọn tạo và đánh giá sức sản xuất của tổ hợp đực lai cuối cùng giữa 3 giống Duroc, Piétrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm ở vùng Trung du phía Bắc - Cấp Đại học 2017 - 2018 Đại học Thái Nguyên Chuẩn bị nghiệm thu Chủ trì
Chọn tạo và đánh giá sức sản xuất của tổ hợp đực lai cuối cùng giữa 3 giống Duroc, Piétrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm ở vùng Trung du phía Bắc - Cấp Đại học 2017 - 2018 Đại học Thái Nguyên Chuẩn bị nghiệm thu Chủ trì
Chọn tạo và đánh giá sức sản xuất của tổ hợp đực lai cuối cùng giữa 3 giống Duroc, Piétrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm ở vùng Trung du phía Bắc - Cấp Đại học 2017 - 2018 Đại học Thái Nguyên Chuẩn bị nghiệm thu Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 9

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ) Tên NCS, thời gian đào tạo Cơ quan công tác TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)
Lai tạo tổ hợp đực lai cuối cùng từ Duroc, Piétrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc Chủ trì Đinh Ngọc Bách - 3 năm Khoa Kỹ thuật Nông lâm - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố