Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng an toàn kháng sinh và hoocmon của người chăn nuôi lợn tại Thái Nguyên và đánh giá hiệu quả của biện pháp can thiệp
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Y-Dược
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Y học
Chủ nhiệm(*) Vi Thị Thanh Thuỷ
Ngày bắt đầu 01/2009
Ngày kết thúc 12/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*