Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu, phát triển hệ thống thực tại ảo mô phỏng bộ dữ liệu xương trục của người Việt trưởng thành phục vụ cho việc giảng dạy và tra cứu
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Y-Dược
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Y học
Chủ nhiệm(*) Trịnh Xuân Đàn
Ngày bắt đầu 04/2009
Ngày kết thúc 04/2011

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*