Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khả năng sử dụng độ thiệt hại khoảng cách dd để đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi bộ khuếch đại công suất phát trong các hệ thống 256-QAM
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Đoàn Thị Thanh Thảo, Đoàn Thanh Hải, Đỗ Huy Khôi,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 10 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

độ

Tải file Khả năng sử dụng độ thiệt hại khoảng cách dd để đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi bộ khuếch đại công suất phát trong các hệ thống 256-QAM tại đây