Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu về điều khiển quá trình và ứng dụng
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Số 12 Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu về điều khiển quá trình và ứng dụng tại đây