Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu ứng dụng mạng hồi quy thời gian liên tục trong nhận dạng và điều khiển hệ thống xử lý nước thải
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phạm Văn Hưng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐH TN
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu ứng dụng mạng hồi quy thời gian liên tục trong nhận dạng và điều khiển hệ thống xử lý nước thải tại đây