Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tình hình và kết quả buốc đầu ứng dụng Laser nội mạch điều trị ở một số bệnh viện tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Bùi Văn Thiện, Hoàng Văn Toán, Lê Thị Nga
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Tình hình và kết quả buốc đầu ứng dụng Laser nội mạch điều trị ở một số bệnh viện tỉnh Thái Nguyên tại đây