Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng hệ thống kiểm soát quản lý trong các Bệnh viện công lập ở Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội Số 104 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-0764
Tóm tắt nội dung

Hội nhập toàn cầu là một xu thế của thời đại, các Bệnh viện công lập ở Việt Nam muốn có phương thức quản lý tốt để có thể cạnh tranh gay gắt với các Bệnh viện trong khu vực và trên thế giới thì việc vận hành quản lý các hoạt động một cách hữu hiệu và hiệu quả là hết sức cần thiết. Việc thiết kế xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý khoa học tiên tiến là một trong những vấn đề quan trọng mà các nhà quản lý cần phải quan tâm. Kiểm soát quản lý là một công cụ giúp cho các Bệnh viện công lập trong quá trình triển khai các chiến lược và đạt được mục đích của đơn vị mình.

Tải file Vận dụng hệ thống kiểm soát quản lý trong các Bệnh viện công lập ở Việt Nam tại đây