Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vấn đề phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn của môi trường địa lý miền núi phía Bắc nước ta
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Xuân Trường
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 1 Số 1 Năm 2002
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Tóm tắt nội dung

Phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn của môi trường địa lý miền núi phía Bắc nước ta: Thực trạng, vấn đề và giải pháp phát triển.

Tải file Vấn đề phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn của môi trường địa lý miền núi phía Bắc nước ta tại đây