Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu công nghệ tổng hợp TiC từ TiO2 và muội than
Lĩnh vực Luyện kim
Tác giả Vũ Lai Hoàng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 74 Số 12 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Công trình này nghiên cứu sự ảnh hưởng của nghiền năng lượng cơ học đến nhiệt độ tổng hợp cacbit titan (TiC) từ oxit titan (TiO2) và muội than. Hỗn hợp bột được khảo sát nghiền với các thời gian khác nhau. Kết quả phân tích nhiễu xạ Rơnghen và phân tích nhiệt vi sai thấy rằng nghiền năng lượng cao đã hạ nhiệt độ bắt đầu tạo TiC, tạo ra hạt TiO2 có kích thước nhỏ mịn và thành chất vô định hình.

 

Tải file Nghiên cứu công nghệ tổng hợp TiC từ TiO2 và muội than tại đây