Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based.
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Đặng DanhHoằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Tập 64 Số 2 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Việc điều khiển hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới là một trong những vấn đề quan trọng của hệ thống máy phát điện sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép (MDBNK). Bài báo này đưa ra một phương pháp điều khiển mới để điều khiển máy phát và tự động quá trình hoà đồng bộ máy phát vào lưới điện, đó là phương pháp điều khiển phi tuyến dựa trên thụ động (Passivity – Based).

Tải file Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based. tại đây