Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Thị Mây, Trần Viết Khanh, Tạ Thị Thơ
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 126 Số 12 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ