Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng bộ điều khiển thích nghi mờ lai
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Lại Khắc Lãi
Nhà xuất bản / Tạp chí Thông báo khoa học trường đại học KTCN
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Xây dựng bộ điều khiển thích nghi mờ lai tại đây