Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giáo trình Bản đồ địa chính
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyen, K. H., Q. V. Vo, D. B. Phan, T. T. T. Vu and V. T. Le
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Nông nghiệp Năm 2005
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Quản lý đất đai và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Nông Lâm nghiệp và Cán bộ địa chính các cấp

Tải file Giáo trình Bản đồ địa chính tại đây