Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thông kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Nông Lâm
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Lâm nghiệp
Chủ nhiệm(*) Hà Văn Thuân
Ngày bắt đầu 01/2010
Ngày kết thúc 01/2011

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*