Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề mây tre đan tại tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Nông Lâm
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Chủ nhiệm(*) Đỗ Hoàn Sơn
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Đã có một số những nghiên cứu về nghề thủ công, các nghiên cứu đã có những phân tích, tranh luận về các vấn đề liên quan đến ngành nghề này như sự ra đời và phát triển, những đóng góp của ngành nghề thủ công trong đời sống con người, việc làm sao để khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống... Nghiên cứu Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam của tác giả Bùi Văn Vượng (1998) đề cập đến góc độ văn hóa của phát triển làngnghề. Tác giả Dương Bá Phượng với công trình Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình Công nghiệp hóa, xuất bản năm 2001, đã bàn về vai trò tác động của những làng nghề.... Các công trình và bài viết trên cũng chưa đi sâu phân tích để thấy được rõ thực trạng, những vấn đề tồn tại một cách chi tiết cụ thể cho từng ngành nghề thủ công, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp sát thực để các địa phương khác có thể nghiên cứu và áp dụng trong quá trình xây dựng và phát triển làng nghề

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Chi cục Phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên Giáp Văn Thuộc - Chi cục trưởng
2 UBND một số xã thuộc huyện Phổ Yên, huyện Phú Lương Các cán bộ thuộc UBND các xã
3 Các sinh viên làm đề tài nghiên cứu 04 SV đại học
STT Tên người tham gia
1 TS. Lý Văn Trọng
2 ThS. Nguyễn Thị Châu
3 TS. Vũ Thị Quế Anh

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*