Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe người lao động canh tác chè ở Thái Nguyên và một số giải pháp can thiệp, bảo vệ sức khỏe, tăng cường khả năng, năng suất lao động
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Y-Dược
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Y học
Chủ nhiệm(*) Đỗ Văn Hàm
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*