Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vấn đề ngôn ngữ Toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 98 Số 10 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Ngôn ngữ toán học là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập môn Toán của học sinh. Do đó để nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nói chung và môn Toán ở Tiểu học nói riêng các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục phải xuất phát từ cơ sở thực tiễn của vấn đề. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát về vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu học hiện nay với mong muốn góp phần làm cơ sở thực tiễn cho quá trình nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu học.

Tải file Vấn đề ngôn ngữ Toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu học tại đây