Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN MỜ TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÍ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC AQM
Lĩnh vực Tin học
Tác giả NGUYỄN PHƯƠNG HUY, LÊ HOÀNG, PGS.TS.LÊ BÁ DŨNG
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam Tập 48 Số 5 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0866 708X
Tóm tắt nội dung

Currently, all types of information services tend to integrate the Internet. To transport large amounts of data and better support for new Internet applications such as voice over IP and video on demand need to design algorithms for congestion control and efficient management of the queue. In this paper, we introduce a queue management algorithm - GA-Fuzzy-AQM, a fuzzy improvement for the well-known RED (Random Early Detection) AQM algorithm. Simulation results show that queue management algorithm GA-Fuzzy-AQM proposed has better performace than the traditional RED mechanism

Tải file ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN MỜ TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÍ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC AQM tại đây