Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING) CHO TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả TS. Nguyễn Thanh Hà, ThS. Nguyễn Phương Huy
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 66 Số 4 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Cùng với sự lớn mạnh của thị trường viễn thông, mạng truyền tải điện cũng có thể được sử dụng như là một mạng truy nhập bên cạnh các mạng truy nhập khác. Để làm được điều này cần chú trọng tới phương thức mã hóa và điều chế phù hợp nhằm giảm ảnh hưởng của suy hao và tạp nhiễu trên đường truyền điện lực. Bài báo này thông qua các thí nghiệm thực tế đưa ra một mô hình đơn giản của mạng điện hạ thế được sử dụng như kênh thông tin tần số cao. Các kết quả mô phỏng đã cho thấy tính ưu việt so với các phương pháp điều chế khác khi sử dụng kỹ thuật OFDM với công suất phát đủ lớn  cho truyền thông tốc độ cao qua đường điện lực hạ thế.

Tải file ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING) CHO TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ tại đây