Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng hệ cực trị trong các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Apply extremal systems in technologies using liquid fuels)
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công, Chu Đức Toàn
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tóm tắt

Nghiên cứu bản chất của hệ cực trị và các đối tượng có đặc tính cực trị. Từ đó thiết kế bộ điều khiển luôn duy trì tỷ lệ gió và dầu sao cho đạt hiệu suất cháy cao nhất, tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm nhiên liệu đốt. Ứng dụng cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng, như điều khiển  lượng dầu FO trong công nghê cán thép, trong sản xuất kính, trong các nhà máy sản xuất gạch men, điều khiển bướm gió trong chế hòa khí của Ô tô để tiết kiệm xăng…

Abstract

Research the nature of extremal systems and objects which have extremum characteristics. After that, designs a automatic control system maintaining the ratio of wind and oil to achieve the highest efficiency and reducing the cost, saving liquid fuels. Which are applied in technologies using liquid fuels, such as steel lamination, enamelled brick producing, glass manufacturing, automobile production, etc.

Tải file Ứng dụng hệ cực trị trong các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Apply extremal systems in technologies using liquid fuels) tại đây