Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Công ty Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Đinh Thị Như, Nguyễn Thu Huyền
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Tập 96 Số 8 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất lượng môi trường không khí bên trong nhà máy có hàm lượng bụi tổng số vượt QĐ 3733/2002/BYT từ 1,3-2,79 lần. Tại các khu vực bên ngoài xung quanh nhà máy, hàm lượng bụi tổng số vượt từ 1,17-3,85 lần so với QCVN 05:2009/BTNMT. Các chỉ tiêu cơ bản về khí thải tại tất cả các điểm nghiên cứu đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Mặc dù Công ty xi măng Bút Sơn đã áp dụng một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi như lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện; phun nước tại các tuyến đường vận chuyển nguyên, nhiên liệu và sản phẩm. Tuy nhiên hiệu quả xử lý chưa cao, chất lượng môi trường không khí tại các khu vực trong và ngoài công ty vẫn chứa hàm lượng bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Đề tài đề xuất một số giải pháp quản lý và công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại khu vực nghiên cứu, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người và hướng tới sự phát triển bền vững.

Tải file Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Công ty Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tại đây