Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Study of microwave perfect absorber based on metamaterial
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả D. T. Viet, N. T. Hien, N. T. Tung, N. V. Hieu, and V. D. Lam
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 8 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-1043
Tóm tắt nội dung

Chúng tôi đã thiết kế, mô phỏng và chế tạo thành công tấm hấp thụ sóng viba dựa trên cơ sở vật liệu nhân tạo Metamaterial có cấu trúc đơn giản, nhưng cho kết quả độ hấp thụ đạt tới 99%. Cấu trúc này bao gồm lớp điện môi ở giữa, hai bên là kim loại. Ưu điểm của cấu trúc mà nhóm chọn nghiên cứu được chỉ ra khi đem so sánh với một số cấu trúc đã công bố trên các tạp chí quốc tế có độ hấp thụ cao. Ngoài ra, sự ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên độ hấp thụ và tần số hấp thụ cũng được khảo sát bằng phương pháp mô phỏng.

Tải file Study of microwave perfect absorber based on metamaterial tại đây