Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hình thành và tập luyện ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 313 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN: 21896 0866 7476
Tóm tắt nội dung

Mathematical language affect the quality of teaching mathematics in general and math in the early grades of primary school in particular. However, in teaching, many teachers don’t really have effective measures to take form and practise mathematical language for pupils. Thus, This paper presents two groups of measures (including 5 measures) with the aim to help pupils in grades 1, layer 2, layer 3 using mathematical language effectively. Group 1 measures help pupils to take form the knowledge of mathematical language. Measures Group 2 was built with the purpose for pupils practising mathematical language.

Tải file Hình thành và tập luyện ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học tại đây