Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tay
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Nguyễn Phương Huy,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên Năm 2005
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Logic mờ được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như điểu khiển học, khoa học nhận dạng, tự động hóa,… Bài viết này áp dụng logic mờ xây dựng một chương trình nhận dạng chữ viết tay nhằm thấy được tiềm năng to lớn của lĩnh vực được coi là mới mẻ này. ...

Tải file Ứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tay tại đây