Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Phát triển một số năng lực chung cho sinh viên sư phạm.
Người đề xuất Hoàng Thị Chiên
Cơ quan phối hợp Đại học sư phạm
Loại Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Ngày gửi 23/02/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Mục tiêu:  Nghiên cứu đề xuất nội dung và biện pháp phát triển một số năng lực chung cho sinh viên sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Sư phạm, đáp ứng được những yêu cầu đối với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Nội dung

Nội dung chính:

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài:

- Xác định các thành phần và cấu trúc của năng lực chung cơ bản của sinh viên sư phạm, mô tả cấu trúc và các thành phần của chúng, xây dựng hồ sơ năng lực của sinh viên.

- Nghiên cứu thực trạng phát triển năng lực cho sinh viên trong quá trình đào tạo tại các trường sư phạm, xác định nhu cầu đổi mới quá trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực.

5.2.  Đề xuất nội dung và phương pháp phát triển năng lực chung cho sinh viên:

- Những cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất nội dung và phương pháp phát triển năng lực chung cho sinh viên

- Nội dung và phương pháp phát triển năng lực chung cho sinh viên: Thiết kế, tổ chức quá trình dạy học ở trường sư phạm theo quan điểm đánh giá xác thực, cụ thể:

(1) Phát triển chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết các môn học theo hướng tiếp cận năng lực;

(2) Tích hợp hoạt động giảng dạy, học tập và  đánh giá kết quả học tập  của  sinh viên  theo tiến trình dạy học dưới dạng các nhiệm vụ học tập;

(3) Sử dụng tiêu chí vừa làm căn cứ đánh giá mức độ sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trong môn học vừa làm công cụ định hướng sự thể hiện năng lực của sinh viên trong học tập;

(4) Kết hợp giữa đánh giá truyền thống và đánh giá xác thực trong quá trình dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực của sinh viên

5.3. Thực nghiệm sư phạm để bước đầu xác định hiệu quả và tính khả thi của các đề xuất

Kết quả dự kiến

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo thực trạng về năng lực chung của sinh viên sư phạm hiện nay.

 - Báo cáo về nội dung và phương pháp phát triển một số năng lực chung của sinh viên sư phạm.

- Ít nhất 02 bài báo đăng tạp chí trong nước

- 01 sách chuyên khảo (dạng bản thảo) khoảng 200 trang

- Đào tạo ít nhất 02 thạc sĩ.

Tải file Phát triển một số năng lực chung cho sinh viên sư phạm. tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*