Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu mối tương quan của gen Leptin đến sinh trưởng của lợn rừng lai
Người đề xuất Ma Thị Trang
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Ngày gửi 17/04/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

1 Mục tiêu chung    

Nghiên cứu được mối tương quan của gen Leptin đến tốc độ sinh trưởng của lợn rừng lai, từ đó ứng dụng trong chăn nuôi lợn để có được năng suất cao nhất và chất lượng sản phẩm thịt tốt nhất cung cấp cho thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

2 Mục tiêu cụ thể

-        Nghiên cứu được đa hình gen Leptin trên lợn rừng lai.

-        Nghiên cứu được ảnh hưởng của đa hình gen Leptin đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn rừng lai.

-        Xây dựng được quy trình phân tích đa hình gen Leptin cho vật nuôi áp dụng tại các phòng thí nghiệm SHPT.

Nội dung

Nội dung chính

Nội dung 1. Nghiên cứu đa hình gen Leptin trên lợn rừng lai

* Thu mẫu mô tai của lợn  rừng lai

* Tách DNA và kiểm tra nồng độ và độ tinh sạch của các mẫu nghiên cứu

* Phân tích đa hình kiểu gen Leptin bằng phương pháp PCR-RFLP

* Xác định các kiểu gen của gen Leptin

Nội dung 2. Nghiên cứu mối tương quan giữa đa hình kiểu gen Leptin với sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn rừng lai.

- Tổ chức thí nghiệm về sinh trưởng của lợn rừng lai: Thí nghiệm trên 100 lợn nuôi thịt.

- Nghiên cứu mối tương quan giữa đa hình kiểu gen Leptin với sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn.

Nội dung 3. Xây dựng quy trình phân tích đa hình gen Leptin trên các trang thiết bị tại phòng Thí nghiệm SHPT&CN gen của Viện Khoa học sự sống.

Kết quả dự kiến

1 Sản phẩm khoa học:

-         Số bài báo khoa học cấp quốc tế:

-         Số bài báo khoa học cấp quốc gia:            01       

-         Số lượng sách xuất bản:                             

2 Sản phẩm đào tạo:

-         Số nhóm sinh viên NCKH:                             02                   

-         Số lượng đề tài khóa luận đại học:                02       

3 Sản phẩm ứng dụng và địa chỉ:

-         Quy trình phân tích đa hình gen leptin sử dụng cho các phòng thí nghiệm sinh học phân tử  của Viện KHSS.

-         Ứng dụng trong chọn tạo giống lợn rừng lai có năng suất và chất lượng cao.

Tải file Nghiên cứu mối tương quan của gen Leptin đến sinh trưởng của lợn rừng lai tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*