Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất “Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý kim loại di động (Fe2+, Mn2+ , As3+, ..... ) có trong nước giếng khoan ở quy mô hộ gia đình tại tỉnh Thái Nguyên”
Người đề xuất Dư Ngọc Thành
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Ngày gửi 19/04/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

- Nghiên cứu khả năng xử lý kim loại di động sắt, mangan, asen ...bằng Aluwat và tự oxy hóa

- Nghiên cứu khả năng xử lý kim loại di động sắt, mangan, asen ...bằng một số vật liệu hấp phụ sẵn có tại địa phương (sỏi cuội, đá phấn, cát silic, , than củi, than tre, bentolit, ....).

- Nghiên cứu thiết kế công nghệ xử lý sắt, mangan, asen .....có trong nước giếng khoan bằng phương pháp kết hợp tự oxy hóa và hấp phụ bằng các vật liệu sẵn có tại địa phương

- Đề xuất được quy trình công nghệ xử lý sắt, mangan, asen, ... bằng hệ thống xử lý học đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam

- Xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước giếng khoan phục vụ cho việc giảng dạy một số môn học ngành Môi trường và Địa chính môi trường.

- Nghiên cứu phát triển nhân rộng mô hình công nghệ xử lý nước giếng khoan quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .

Nội dung

ND 1.   Đánh giá chất lượng nước dưới đất ở khu vực nghiên cứu

ND 2. Đánh giá khả xử lý Fe, Mn, As ...di động bằng quá trình tự oxyhóa có thả hạt xifor

ND 3. Đánh giá khả năng xử lý Fe, Mn, As ...của một số vật liệu hấp phụ (than hoạt tính, (than củi, than tre), đá phấn, cát silic,.....    )

ND4- Đánh giá khả năng xử lý sắt, mangan, asen...của mô hình kết hợp tự oxyhóa và hấp phụ của một số vật liệu

 ND 5. Xây dựng mô hình công nghệ hệ thống xử lý nước giếng

 - Xác định các thông số kĩ thuật, vận hành của mô hình xử lý nước giếng khoan

- Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước giếng khoan đạt quy chuẩn hiện hành của Việt Nam.

- Nhân rộng mô hình công nghệ xử lý nước giếng khoan quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .

Kết quả dự kiến

   8.1 Sản phẩm khoa học:

          Số bài báo cáo cấp ĐH: 1

           Báo cáo kết quả nghiên cứu

   8.2 Sản phẩm đào tạo:                                                                                                                

         - Tài liệu học tập tham khảo cho sinh viên ngành môi trường.

         - Luận văn tốt nghiệp đại học 4

     - Luận văn thạc sĩ     1

   8.3 Sản phẩm ứng dụng:

          Tên sản phẩm

Số lượng

Yêu cầu khoa học

Địa chỉ ứng dụng

- Mô hình hệ thống xử lý kim loại di động, asen trong nước giếng khoan để cấp nước sinh hoạt

1

- Dùng tốt cho thực hành và học tập

Khoa tài nguyên môi trường

- Hệ thống xử lý kim loại di động, asen trong nước giếng khoan để cấp nước sinh hoạt

1

- Dùng tốt cho hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình

Các ký túc xá sinh viên, hộ giá đình, nhóm hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan và nước khe

- Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước nước giếng khoan có nhiễm kim loại di động

1

- Dùng tốt cho thực hành và học tập

Các khu dân cư, trường học và các cơ sở chăn nuôi

-  Các báo cáo NCKH của sinh viên

3

- Dùng tốt cho học tập

Sinh viên, giáo viên ngành Tài nguyên môi trường

- Báo cáo tốt nghiệp của học viên cao học

2

- Dùng tốt cho học tập

Sinh viên, giáo viên ngành Tài nguyên môi trường

- Báo đăng kết quả nghiên cứu

3

- Dùng tốt cho tham khảo

Sinh viên, giáo viên ngành Tài nguyên môi trường

 

8.4. Hiệu quả dự kiến của đề tài:

- Kết quả đề tài sẽ góp phần làm sạch nước sinh hoạt cho những vùng bị ô nhiễm kim loại di động

- Tạo ra thêm một mô hình học tập cho sinh viên và để các nhà quản lý môi trường tam quan học tập, mở rộng

- Về mặt xã hội đề tài sẽ góp phần nâng cao sức khỏe của công đồng thông qua việc làm sạch nguồn nước

- Về mặt kinh tế và đa dạng sinh học: Đây là loại mô hình xử lý nước sinh hoạt dễ thiết kế, sử dụng, rẻ tiền, tiết kiệm năng lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cao khi được áp dụng vào thực tế so với các phương pháp khác.

 

Tải file “Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý kim loại di động (Fe2+, Mn2+ , As3+, ..... ) có trong nước giếng khoan ở quy mô hộ gia đình tại tỉnh Thái Nguyên” tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*