Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Phân tích quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Người đề xuất Nguyễn Thu Nga
Cơ quan phối hợp Đại học Kinh tế và QTKD
Loại Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực Kinh tế học
Ngày gửi 30/10/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 12(Tháng)
Mục tiêu
Nội dung
Kết quả dự kiến

Tải file Phân tích quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*