Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò phát triển kinh tế hộ gia đình của phụ nữ Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Người đề xuất Nguyễn Đỗ Hương Giang
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Ngày gửi 30/10/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

- Làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của phụ nữ dân tộc Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình như: khả năng tiếp cận thông tin, khả năng kiểm soát các nguồn lực và định kiến về giới...

- Đề xuất các giải pháp đúng đắn, kịp thời giúp cho phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt phụ nữ Sán Dìu có điều kiện để nâng cao vai trò của mình trong gia đình cũng như trong xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tầm nhìn đến 2020 và xa hơn nữa.    

- Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia thực hiện đề tài và cán bộ giảng dạy Xã hội học của Đại học Thái Nguyên.

      - Phục vụ hiệu quả cho công tác NCKH và đào tạo sau đại học chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội tại Đại học Thái Nguyên, một đại học vùng thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc còn non trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao.

      - Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở nghiên cứu ngoài Đại học Thái Nguyên.

Nội dung

- Vận dụng các lý thuyết và phương pháp xã hội học vào nghiên cứu, đề tài sẽ giúp cho bản thân người phụ nữ dân tộc thiểu số cũng như những người quan tâm đến vấn đề vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, được hoàn thiện hơn về mặt tri thức từ các lý luận xã hội học. Việc áp dụng lý thuyết vị trí - vai trò, lý thuyết nữ quyền tự do, lý thuyết cấu trúc chức năng... sẽ mang lại một hướng đi khoa học, đa chiều về những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của người phụ nữ Sán Dìu trong phát triển kinh tế hộ gia đình hiện nay.

- Tiến hành khảo sát điều tra xã hội học tại 3 xã: Hóa Trung, Hóa Thượng và Tân Long huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm thu thập thông tin sơ cấp về những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia và khả năng đóng góp của phụ nữ Sán Dìu trong quá trình tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Nghiên cứu đề xuất quan điểm định hướng và giải pháp cơ bản nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ Sán Dìu phát huy tiềm năng về mọi mặt để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Kết quả dự kiến

6.1.  Sản phẩm khoa học:

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:                

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02                       

-         Số lượng sách xuất bản:                                                   

      6.1. Sản phẩm đào tạo: Một phần luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: : Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và cán bộ giảng dạy và nghiên cứu thuộc ngành khoa học xã hội, chuyên ngành xã hội học

 ****     Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo: Đề tài giúp cho việc hệ thống lại một cách khoa học các kiến thức đã học, vận dụng linh hoạt kiến thức đó phục vụ cho thực tiễn cuộc sống. Đồng thời giúp cho việc tìm hiểu nâng cao kiến thức chuyên môn của người nghiên cứu, giúp chủ nhiệm đề tài thực hiện thành công một phần luận án Tiến sĩ.

- Kinh tế, xã hội: Đây là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, là tài liệu giúp cho tỉnh Thái Nguyên xây dựng giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc Sán Dìu trong quá trình tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình và xóa đói giảm nghèo, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2015 và chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020.

- An ninh, quốc phòng:


Tải file Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò phát triển kinh tế hộ gia đình của phụ nữ Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*