Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu mối hại gỗ trong công trình xây dựng tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên
Người đề xuất Nguyễn Thị Tuyên
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Ngày gửi 30/10/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

- Xác định được loài mối gây hại chính và đánh giá được mức độ gây hại của mối đối với gỗ trong công trình xây dựng tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên;

- Đề xuất được biện pháp phòng trừ phù hợp đối với mối gây hại gỗ trong công trình xây dựng tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên;

- Xây dựng được kế hoạch phòng trừ mối gây hại gỗ trong công trình xây dựng tại các trường thành viên thuộc Đại học THái Nguyên.

Nội dung

- Nghiên cứu đặc điểm gây hại và mức độ gây hại của mối đối với gỗ trong các công trình xây dựng

         + Lịch sử phòng trừ mối của các trường (Phòng trừ mối cho gỗ trước khi sử dụng, phòng trừ mối cho các công trình xây dựng và công trình đãngủa dụng....);

         + Điều tra một các có hệ thống để xác định những điểm có mối tấn công, đặc điểm gây hại, mức độ gây hại của mối đối với gỗ trong các công trình xây dựng;

         + Phân tích nguy cơ tiềm ẩn.

- Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng trừ phù hợp

- Xây dựng kế hoạch phòng trừ

         + Danh sách những công trình cần phòng trừ;

         + Thời gian tiến hành phòng trừ;

         + Phương pháp phòng trừ.

 

 

Kết quả dự kiến

 Sản phẩm khoa học

-  Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01                    

  Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần  nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH.  

-  Số sinh viên làm đề tài tốt nghiệp: 02    

   Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...

- Tên sản phẩm: Báo cáo khoa học

- Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

Là tài liệu tham khảo cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực gỗ, bảo quản gỗ, côn trùng lâm nghiệp.

Là cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn giúp các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên lập kế hoạch chi tiết trong phòng trừ mối hại gỗ.

     Hiệu quả dự kiến

- Giáo dục, đào tạo: Nâng cao hiểu biết của cán bộ, giáo viên và sinh viên về mối hại gỗ và biện pháp phòng trừ.

- Kinh tế, xã hội: Đề tài sẽ đánh giá được thực trạng, đề xuất giải pháp phù hợp và lập kế hoạch phòng trừ hiệu quả. Kết quả của đề tài không chỉ là cơ sở vững chắc giúp các trường trong việc kiểm soát hiệu quả mối hại gỗ mà còn giảm đáng kể chi phí cho công tác diệt mối hàng năm.

Tải file Nghiên cứu mối hại gỗ trong công trình xây dựng tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*