Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Thiết kế, chế tạo máy bón phân nén dúi sâu phục vụ nông thôn, miền núi.
Người đề xuất Đại học Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp Đại học Thái Nguyên
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Ngày gửi 13/10/2011
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Mục tiêu chung: Tính toán thiết kế và chế tạo thử nghiệm thành công máy bón phân viên nén dúi sâu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù hợpvới điều kiện nông thôn và miền núi Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể: - Khảo sát các đặc điểm cơ học của các loại đất canh tác thông dụng; - Thiết kế máy bón phân nén thỏa mãn các yêu cầu đầu vào về kích cỡ viên phân nén đang có; các yêu cầu đầu ra về tốc độ, chiều sâu dúi viên phân nén và mật độ phân phối; các cơ cấu điều chỉnh các thông số vào, ra mềm dẻo; - Chế tạo một số loại máy bón phân nén và thử nghiệm trên thực tế đồng ruộng tại một số tỉnh nông nghiệp; Hoàn chỉnh kết cấu và quy trình sản xuất máy bón phân viên nén đạt yêu cầu; Chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm một số máy bón phân viên nén và chạy thử thực tế.

Nội dung
Kết quả dự kiến

'- Sản phẩm khoa học: 1-2 bài báo cấp quốc gia/ hội nghị quốc tế;
Sản phẩm đào tạo: 1-2 luận văn cao học
- Sản phẩm ứng dụng: Máy bón phân viên nén hoàn chỉnh; đạt yêu cầu về kỹ thuật, giá thành phù hợp với nông thôn, miền núi Việt Nam; sản phẩm có thể chuyển giao để sản xuất đại trà, mang thương hiệu Đại học hoặc đăng ký bản quyền.

Tải file Thiết kế, chế tạo máy bón phân nén dúi sâu phục vụ nông thôn, miền núi. tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(1)

may nen phan dui sau

toi da san xuat duoc 1oo may , may chay tot gia thanh 25ooo.ooo vnd .neu ai quan tam xin trao doi

(29/12/2011 09:40:51)
 

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*